GOTCHA BURGER FALAFEL KEBAB TACO

GOTCHA BURGER FALAFEL KEBAB TACO Gotcha "The Happy Feast"

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 083 4336 966


Gotcha Burger Falafel Kebab Taco 

224 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão
Quận 1Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
07:00 - 23:00
23:01 - 06:59
Thứ Ba
07:00 - 23:00
23:01 - 06:59
Thứ Tư
07:00 - 23:00
23:01 - 06:59
Thứ Năm
07:00 - 23:00
23:01 - 06:59
Thứ Sáu
07:00 - 23:00
23:01 - 06:59
Thứ Bảy
07:00 - 23:00
23:01 - 06:59
Chủ Nhật
07:00 - 23:00
23:01 - 06:59